Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
  • Zariadenia na rádioterapiu
  • Kardiologické prístroje
  • Prístroje na dialýzu
  • Dýchacie prístroje
  • Prístroje pre nukleárnu medicínu
  • Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
  • Analyzátory
  • Mrazničky
  • Prístroje na fertilizačné testy
  • Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia


Zoznam elektrozariadení

 
Cenník prepravných služieb
počet návštev
82790
   © 2007-2016 Aneo, partner čistej prírody IT4u.sk