Legislatíva

Prečo odovzdávať elektroodpad ?

Zákon o odpadoch stanovil, že elektroodpad už nie je bežným komunálnym odpadom. Nesmie sa preto odhadzovať spolu s bežným odpadom a domácnosti už neplatia poplatky obciam za tento druh odpadu. Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu.

Legislatívne predpisy:


 
 
Cenník prepravných služieb
počet návštev
82790
   © 2007-2016 Aneo, partner čistej prírody IT4u.sk