Elektronikai hulladék

MIÉRT BESZOLGÁLTATNI AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT ?

Törvény a hulladékról megállapította, hogy az elektronikai hulladék már nem szokványos kommunális hulladék. Nem szabad azért kidobálni együtt a hagyományos hulladékkal és a háztartások már nem fizetnek díjszabásokat a községeknek emez fajta hulladékért. Augustus 2005-töl be van tiltva kidobálni az öreg vagy nemműködő elektronikai készülékeket a komunális hulladékba.

Két elektronikai hulladék fajta létezik és az a elektronikai termékek időszerinti bevezetése a piacra:

  • 13.8.2005 előtt - hulladék emez elektronikai berendezésekböl, jelölve van mint történelmi hulladék - következő hulladékgazdálkodásért az összes piaci elektronikai berendezés gyártó felelős a piaci részesedés kollektív módszer szerint, miközben finanszírozni lehet látható újrahasznosítási díj révén, amelyet a végfogyasztó fogja kifizetni az új termék vásárlásnál.
  • 13.8.2005 után - hulladék emez elektronikai berendezésekböl, jelölve van mint új hulladék (ezek a elektronikai berendezések már a gyártásnál különleges jegygyel vannak jelölve). Az új hulladékért minden eggyes szubjektum felelős, amely ezeket a elektronikai berendezéseket a piacra bevezette, és aszt vagy egyénileg (azonban muszaj kialakítani garanciákat és tartalékokat a jövőbeli újrahasznosításra) vagy részvétellel a megfelelő kollektív rendszerbe, amelyik eszt a garanciát helyettesíti.

 
 

látogatók száma

83435
   © 2007-2015 Aneo, A tiszta természet társa IT4U.sk